کلبه تنهایی فقیرانه تمام زندگی در سه نقطه خلاصه میشه اینم در باره من ... http://68tanha.mihanblog.com 2018-12-13T17:57:48+01:00 text/html 2013-06-22T18:52:03+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها تو با من چه کردی که با او کنی ؟؟؟!!!! http://68tanha.mihanblog.com/post/196 <h6 style="text-align: center;" class="uiStreamMessage" data-ft="{" type?:1}?=""><font size="3"><span class="messageBody" data-ft="{" type?:3}?=""><span dir="rtl">نرنجم که با دیگری خو کنی..</span></span></font></h6><h6 style="text-align: center;" class="uiStreamMessage" data-ft="{" type?:1}?=""><font size="3"><span class="messageBody" data-ft="{" type?:3}?=""><span dir="rtl">تو با من چه کردی که با او کنی ؟؟؟!!!!</span></span></font></h6> text/html 2013-06-22T18:49:37+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها فصلی نو http://68tanha.mihanblog.com/post/195 <p align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"> یه فصل جدید </font></p><p align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">میخوام بازم دراین کلبه رو باز کنم </font></p><p align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font size="5" face="Times New Roman">بازم هم میخوام بنویسم از گذشته</font></p><p align="center"><font size="5" face="Times New Roman"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font size="5" face="Times New Roman">از تو و کاری که بامن کردی :(</font></p> text/html 2012-12-05T20:06:34+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها الهی http://68tanha.mihanblog.com/post/193 <FONT size=5 face="courier new,courier,monospace">خدایا , خطا از من است , میدانم </FONT> <P><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace">از من که سالهاست گفته ام<BR>” ایاک نعبد ”<BR>اما به دیگران دلسپرده ام</FONT></P> <P><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace">از من که سالهاست گفته ام<BR>” ایاک نستعین ”<BR>اما به دیگران تکیه کرده ام …</FONT></P> <P><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace">اما تو رهایم نکن … !!</FONT></P> text/html 2012-12-05T20:05:42+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها فقط خدا http://68tanha.mihanblog.com/post/192 <FONT size=3 face="courier new,courier,monospace">الهی… با خاطری خسته، دلی به تو بسته، دست از غیر تو شسته، در انتظار رحمتت نشسته ام… میدهی، کریمی… نمیدهی، حکیمی… می خوانی، شاکرم… میرانی، صابرم…<BR>الهی احوالم چنان است که می دانی و اعمالم چنین است که می بینی… نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز…<BR>الهی، مشت خاکی را چه شاید و از او چه بر آید و با او چه باید…؟<BR>دستم بگیر یا ارحم الراحمین..</FONT> text/html 2012-10-01T05:13:40+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها تصمیم http://68tanha.mihanblog.com/post/191 <P>میخوام از نو شروع کنم </P> <P>میخوام هرچی بوده رو محو کنم </P> <P>&nbsp;</P> <P>میخوام همه چیز رو جدید کنم </P> <P>دیگه یادت تو دلم نیست پس لازم نیست اینجا هم از تو یادی باشه </P> text/html 2012-09-03T05:34:43+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها اخرین پست http://68tanha.mihanblog.com/post/190 <P><FONT size=6 face="georgia,times new roman,times,serif">دیگه نمیام </FONT></P> <P><FONT size=6 face="georgia,times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=6 face="georgia,times new roman,times,serif">از تو هم خسته شدم لعنت به تو وبلاگ </FONT></P> text/html 2012-07-26T15:03:27+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها بعد تو http://68tanha.mihanblog.com/post/189 <p> بعد تو حس امدن و مطلب نوشتن رو ندارم </p><p>تو که رفتی </p><p>وبتم تعطیل کردی </p><p>هیچ خبری ازت ندارم امیدوارم امید خوب شده باشه </p><p>خیلی دلم برای وبت و نظرهای قشنگت تنگ شده </p><p>امیدوارم خدا امیدت رو بهت برگردونه </p> text/html 2012-07-23T06:02:56+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها تمومش کن http://68tanha.mihanblog.com/post/188 <p> دیگه حوصله ندارم </p><p>&nbsp;</p><p>دیگه صبرم تموم شده </p><p>&nbsp;</p><p>دیگه نمیخوام </p><p>&nbsp;</p><p>نه مینویسم </p><p>&nbsp;</p><p>نه میخونم </p><p>&nbsp;</p><p>نه میشنوم </p><p>&nbsp;</p><p>دیگه نمیتونم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا..............................</p><p>&nbsp;</p><p>تــــــــــــــــمومش&nbsp; کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن </p> text/html 2012-06-30T16:42:59+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها سیگار http://68tanha.mihanblog.com/post/187 <p align="center"> <font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">کمر بسته ام به خودکشی ...<br><br>بیخیال هم نمی شوم ...<br><br>هم دست اند با من ؛<br><br>این سیگارهای تلخ و آن خاطـرات</font> </p><p align="center"><img style="width: 422px; height: 188px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://up.vatandownload.com/images/8ify0uvmui9ryline.jpg" width="57" height="600"></p> text/html 2012-06-27T09:06:46+01:00 68tanha.mihanblog.com تنهای تنها پرپرشدن http://68tanha.mihanblog.com/post/186 <FONT size=4>برای پرپرشدن اقاقی برای بوسه های اتفاقی<BR>&nbsp;تواین روزا که مثل شب سیاهه منتظر نور کدوم چراغی ؟<BR>&nbsp;برای لحظه های بیقراری ساعتهای کشنده خماری</FONT> <P><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;نعشه میکردی دلمو یه روزی<BR>&nbsp;الان خزونی کدوم بهاری ؟! ... الان خزونی کدوم بهاری ؟! ...<BR>&nbsp;رو صندلی انتظار میشینم گلای باغ حسرتو میچینم&nbsp; <BR>&nbsp;یا مثل سابق میشی برمیگردی یا نمیخوام دیگه تورو ببینم</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 474px; HEIGHT: 265px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://aui.netau.net/photos/382f91e2c82c.jpg" width=541 height=258></P><BR>